Etelä-Savossa uutta yhteistyötä myös yhdistysten työllisyyspalveluissa

Etelä-Savon työllisyyspalveluita tarjoavat kolmannen sektorin yhdistykset ja niiden kumppanit ovat lähteneet vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin maakunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kehittämistyössä selvitetään järjestöjen roolia tulevaisuudessa ja sitä, miten työllisyyspalveluita vaikeimmin työllistyville voidaan jatkossa tuottaa entistäkin motivoivammin, laadukkaammin ja tuloksekkaammin. Resurssit toiminnalle on saatu ESR-rahoitteisesta Portaat-hankkeesta.

Työrukkaseksi työllisyyspalveluita tarjoavat järjestöt ovat perustaneet maakunnallisen kehittämisryhmän, jonka tavoitteena on kehittää kumppanuusjärjestöille entistä laadukkaampia palveluja ja yhdenmukaistaa mm. asiakasprosesseja ja vaikuttavuuden mittaamista. Isommasta toimijajoukosta voidaan aina löytää kaikkia hyödyntäviä toimintamalleja ja synergiaetuja.

Yhtenäistämisen tarkoituksena on etsiä omia erikoistuneita palvelumuotoja, joihin asiakkaat ohjautuvat yksilöllisten tarpeiden mukaan ja jotka parhaimmillaan voivat yhdessä muodostaa monipuolisen ja kattavan kokonaisuuden. Yhdistävä tekijä on se, että palvelu edistää pitkäaikaistyöttömän tai muuten työmarkkinoilla haasteellisemmassa asemassa olevan ihmisen työllistymistä ja työmarkkinavalmiuden kohenemista.

Järjestöjen perinteistä osaamista ja vahvuutta tehdä kutsumuksellista työtä heikommassa asemassa olevien ihmisten eteen halutaan siis entisestään vahvistaa tuloksia ja vaikuttavuutta kasvattamalla.

Maakunnan suurimmat järjestötoimijat Mikkelin Toimintakeskus ry, Savonlinnan Toimintakeskus ry ja Pieksämäen Seudun Liikunta ry ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen ja mukana ovat kumppaneina jo Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Bovallius Palvelut.

Kesän 2018 aikana kannustetaan pienempiä työllistäviä järjestöjä mukaan kartoittamalla nykytilannetta ja kehittämishalukkuutta. Syksyn 2018 aikana järjestetään valmennustilaisuuksia, joissa tuetaan järjestökenttää oman laadun arvioinnissa. Myös järjestöjen tekemän työllisyystoiminnan vaikuttavuutta kuvaavia mittareita halutaan yhdenmukaistaa.

Lisätietoja

Virpi Leskinen

Virpi Leskinen
hankesuunnittelija
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry/Portaat-hanke

virpi.leskinen@kolomonen.fi
puh. 044 539 8546

Portaat-hankkeen nettisivut

Ismo Tiihonen

Ismo Tiihonen
projektipäällikkö

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry/Portaat-hanke
ismo.tiihonen@kolomonen.fi
puh. 044 5715904

Portaat-hankkeen nettisivut

Portaat-hankkeen logot