Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa

Hanke on rakentanut toimintamalleja, miten maakunnan nuorten ääni ja kaikenlaiset nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeeseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja sitä hallinnoi Nuorten Keski-Suomi ry. Etelä-Savo on mukana yhtenä pilottimaakuntana, meillä nuorten vaikuttamisen vahvistaminen on osa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn työtä.

Maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan käynnistämisen lisäksi varmistamme nuorten äänen kuulemisen ja osallisuuden maakuntahallinnon uudistuksessa. Pilottimaakunnissa luodaan maakunnallista nuorisovaltuustotoimintaa täydentäviä toimintamalleja, joita voidaan ottaa käyttöön koko maassa. Ennen kaikkea haluamme luoda positiivisen perustan nuorten vaikuttamistoiminnalle.

Hanke päättyy maaliskuussa 2019.

https://www.facebook.com/nuortenaanimaakunnissa/
https://www.facebook.com/lapees/

Hankkeen yhteystiedot:

Tarja Kovanen
Projektikehittäjä
Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnosas -hanke
Nuorten Keski-Suomi ry
tarja.kovanen@nuortenkeskisuomi.fi
p. 044 767 7383

Eeva Mäntylä
Projektikehittäjä
Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hanke
Nuorten Keski-Suomi ry
eeva.mantyla@nuortenkeskisuomi.fi
p. 044 012 4608

Katja Saukkonen
Muutosagentti
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Etelä-Savo
katja.saukkonen@essote.fi
p. 044 351 6616

Saara Hanhela
Hankekoordinaattori
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Etelä-Savo
(31.12.2018 asti)