Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Kasvupalvelut / Yritysasiakkaiden ääntä kuullaan kasvupalvelumuotoilussa Etelä-Savossa

Yritysasiakkaiden kasvupalvelujen valmistelussa asiakkaiden ääntä on kuultu ja tullaan kuulemaan lisää tulevan syksyn aikana, kertoo yritysasiakkaiden palvelujen valmisteluun keskittyvän alatyöryhmän vetäjä kasvupalvelukoordinaattori – yritysasiakkaat Kirsi Kosunen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Yritysasiakas etsijästä löydetyksi
Uusien yrityspalvelujen valmistelussa on jo nyt painottunut esimerkiksi alkavan yrittäjän neuvonnan tärkeys ja jatkuvuus tulevaisuudessa, uusina palveluina pitkäaikaisempi sparrausprosessi yrittäjän rinnalla sekä erilaiset helppokäyttöiset palvelusetelit. Tarve on tunnistettu myös kansainvälistymiseen ja erilaisiin muutostilanteisiin suunnattuihin maakunnallisiin palveluihin ennen mahdollisia kansallisia palveluja, tarkentaa Kosunen.

Palveluja voidaan tuottaa yhteistyössä allianssimallilla
Uusien kasvupalvelujen halutaan vastaavan yritysten todelliseen tarpeeseen helposti ja joustavasti. Palvelujen tulee perustua kysyntään ja jos jollakin palvelulla ei ole aitoa kysyntää, siitä luovutaan. Kaikkea yrityspalvelua ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan maakunnan palveluna vaan verkoston yhteistyönä, jossa esim. kuntien elinkeinopalveluilla on vahva rooli, painottaa Kosunen.

Kosusen mukaan tämä ns. allianssimalli mahdollistaa yhteistyön ja yhteisten resurssien tehokkaan hyödyntämisen, avoimeen sopimuksen perustuvan uudenlaisen palvelutuotannon sekä monialaiset palvelut asiakkaille.

Allianssimalli noudattaa hankinta-ja kasvupalvelulain periaatteita. Maakuntien kasvupalveluilla ja kuntien elinvoimatehtävillä on samansuuntaiset tavoitteet mm. lisätä alueen elinvoimaa, löytää ihmisille töitä, löytää yrityksille työntekijöitä sekä tukea yritysten kasvua.

Asiakkaat valmistelemassa tulevia yrityspalveluja
Yrityspalveluja valmistelevassa alatyöryhmässä on edustettuina yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinotoimi, Etelä-Savon maakuntaliitto, ELY-keskus ja TE-toimisto. Valmistelussa on sovittu tapaamisista Etelä-Savon yrittäjien kanssa kolmesta kasvuinfosta sekä tapaamisesta Kauppakamarin kanssa. Seuraava alatyöryhmän kokous on elo-syyskuussa. - Yksilöllisyys, digitalisaatio ja palvelun helppous ovat uusia yrityspalveluja läpäiseviä teemoja, toteaa Kosunen.

Kasvupalvelut pähkinänkuoressa
ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys-ja työllisyyspalvelut yhdistetään ja uudistetaan kasvupalveluiksi. Kasvupalveluilla tuetaan työllistymistä ja autetaan työnhakijoita uuden työpaikan löytämisessä, edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin ja turvataan osaavan työvoiman saatavuutta.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevan aluekehitys-ja kasvupalvelulainsäädännön mukaan maakunnallisina kasvupalveluina tulee joka maakunnassa järjestää rekrytointi-ja osaamispalveluja (työnhaun tukeminen). Lisäksi maakunnissa voidaan järjestää yritystoimintaan ja yrittäjyyteen, innovaatioiden kehittämiseen sekä yritysten kansainvälistymiseen liittyviä palveluita.

Kasvupalvelut esitetään rahoitettavan maakunnissa niin, että maakunnille siirretään ELY-keskusten ja TE-toimistojen tällä hetkellä käytössä olevat resurssit. Rahaa siirtyy valtakunnallisesti 600 miljoonaa euroa osaksi maakuntien yleiskatteellista valtionosuutta. Kasvupalvelurahoituksen osuutta ei ole korvamerkitty, vaan maakunta päättää kohdentumisen.

Lisäksi erillisrahoituksena rakennerahastovaroista noin 300–400 miljoonaa euroa vuosittain. Valtiolta siirtyy maakuntiin noin 2800 henkilötyövuotta kasvupalvelulain nojalla.

Lisätietoja:
kasvupalvelukoordinaattori – yritysasiakkaat Kirsi Kosunen Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 02950 24 056


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää