Tiedotteet ja uutiset


Nuohousuudistus tulee voimaan 1.1.2019

Nuohousta koskevat pelastuslain muutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Jatkossa pelastuslaitokselta poistetaan nuohouspalvelujen järjestämisvastuu ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan viimeistään 1.7.2019 alkaen. Tällöin elinkeinonharjoittamista rajoittava piirinuohousjärjestelmä ja nuohouspalvelujen hintasääntely loppuvat.

Piirinuohoojalla on 6 kk ajan yksinoikeus tietyn alueen nuohouspalvelujen tuottamiseen pelastuslaitoksen päättämällä hinnalla. Piirinuohousalueella asiakas ei voi tilata nuohouspalvelua muulta palveluntuottajalta. Tämä siirtymäaika on 30.6.2019 asti. Poikkeuksena edellisestä Etelä-Savossa piirinuohoussopimus loppuu Mäntyharjun, Hirvensalmen ja Pertunmaan alueella (Nuohouspiirit 8, 9 ja 10). Näillä alueilla nuohouspalvelun tuottajan voi valita markkinoilta vapaasti jo 1.1.2019 alkaen.

Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely säilytetään nykyisenkaltaisena. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin vakituiseen asumiseen käytetyissä asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan huomioiden tulisijan rakenne, polttoaine ja käyttöaste.

Nuohoojalla säilytetään nykyinen ammattitutkintovaatimus, ja nuohoustyön sisältö säilyy nykyisenä. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä, missä yksilöidään mahdolliset puutteet. Vakavista puutteista nuohoojat ilmoittavat kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Siirtymäajan jälkeen hinta kannattaa tiedustella etukäteen. Pidä kattoturvavarusteet kunnossa, jotta nuohoustyö voidaan toteuttaa turvallisesti. Vaadi työstä aina nuohoustodistus. Kun erillislainsäädäntö loppuu, nuohous on normaalia kuluttajapalvelua. Jos et ole palveluun tyytyväinen, osoita valitus aina ensin nuohouksen tehneelle yritykselle ja vasta sitten kuluttajaneuvontaan. 

Lisätietoja:

Palotarkastaja Hanne Haapiainen
Etelä-Savon pelastuslaitos / Turvallisuuspalvelut
044 794 3661, hanne.haapiainen@espl.fi


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää