Tiedotteet ja uutiset


Mikä tukisi parhaiten eteläsavolaisten ikäihmisten toimintakykyä?

Sitran Vaikuttamuuskehittämössä ideoidaan ratkaisuja yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

Vaikuttavuuskehittämössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat kokoontuvat saman pöydän ääreen. Tehtävänä on ideoida keinoja, joilla ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia tuetaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun liittyen Etelä-Savossa on työskennellyt useita alatyöryhmiä uudistuksen edistämiseksi. Vanhuspalvelujen alatyöryhmä on muodostanut ikääntyneiden palvelukokonaisuuteen liittyvät tavoitteet. Yksi niistä liittyy asumiseen: siinä missä 75 vuotta täyttäneistä etelä-savolaisista 91 prosenttia asuu tätä nykyä kotona, tavoitteena on nostaa osuus 94 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Sitran fasilitoimassa Vaikuttavuuskehittämössä haetaan keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

- Olemme kutsuneet kehittämöön näkemyksellisen joukon julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita ja tutkijoita. Tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä alueen ikäihmisten toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä, haasteista ja mahdollisuuksista, painottaa hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen Essotesta.

Vaikuttavuutta lähestytään tavoite edellä – hinta ja määrä toissijaisia

Niin valtakunnallisesti kuin eri puolilla Suomea erilaiset vanhuspalveluihin liittyvät puutteet ovat nousseet viime aikoina vahvasti julkiseen keskusteluun.

Kun palvelukokonaisuutta lähestytään vaikuttavuuden kautta, tarkastelun painopiste siirtyy hinnoista ja suoritemääristä siihen, millaista hyvinvointia palveluilla saadaan aikaan. Hyvinvoinnin lisäykselle asetetaan mitattavat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan.

- Kuntien yhtälö on tunnetusti haastava: toisaalta vanhuspalveluiden kulut karkaavat käsistä ja toisaalta ikäihmisten hyvinvoinnissa on paljon parantamisen varaa. Uudenlaisille, vaikuttaville toiminta- ja rahoitusmalleille on tässä tilanteessa selvä tilaus, toteaa Sitran projektijohtaja Mika Pyykkö.

- Tekemisen lähtökohdaksi tulisi ottaa eri toimijoiden yhdessä sanoittama tulevaisuuskuva. Sen pohjalta asetetaan sellaiset mitattavat tavoitteet, jotka kertovat ikäihmisten hyvästä elämästä. Erityisen tärkeää olisi ymmärtää ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan inhimillinen ja taloudellinen hyötypotentiaali”, Pyykkö jatkaa.

Varhaisella tuella voidaan vähentää myöhempää palvelutarvetta

Yhden ympärivuorokautisen hoivapaikan nettokustannukset ovat Suomessa noin 40 000 euroa vuodessa. Tutkimusten mukaan Suomessa on jopa 20 000 ikääntynyttä, jotka voisivat asua kotona nykyistä parempien tukitoimien avulla. Jos tähän päästään, julkisen talouden säästöt olisivat vuositasolla jopa 20 miljoonaa euroa.

THL:n asiantuntija-arvio Etelä-Savon maakunnan sote-palveluiden toteutuksesta listaa monia ikääntyneiden palveluihin liittyviä myönteisiä muutoksia, mutta myös kehityskohteita. Paljon hoivapalveluja tarvitsevia 75 vuotta täyttäneitä on maakunnassa 14 prosenttia. Heistä intensiivistä kotihoitoa saavia on maassa neljänneksi eniten eli 35 prosenttia.

- Uskomme, että työikäiseen ja eläköityvään väestöön kohdentuvalla varhaisella tuella voidaan merkittävästi vähentää myöhempää runsasta palvelujen käyttöä tai esimerkiksi ennenaikaista joutumista tehostetun palveluasumisen piiriin”, Eeva Häkkinen alleviivaa.

Vuonna 2016 ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan eli tehostetun palveluasumisen nettokäyttökustannukset (354 euroa/asukas) olivat Etelä-Savossa 25 prosenttia korkeammat kuin maassa keskimäärin. Kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset (280 euroa/asukas) olivat Suomen korkeimmat.

Ikäihmisten toimintakykyä edistävät toimet vähentävät korjaavien palvelujen tarvetta ja samalla kunnan menoja. Vaikuttavuuskehittämössä laaditaan konkreettiset muutostavoitteet tällaisen siirtymän mahdollistamiseksi.

Syntyvän kokonaiskuvan pohjalta nähdään, syntyykö Etelä-Savossa sellaisia ratkaisuaihioita, joihin voisi hyödyntää tulosperusteista rahoitussopimusta eli SIB-mallia. Sitran Suomeen tuoma malli on kunnille ja valtiolle työkalu vaikuttaviin hankintoihin ja mahdollisuus taloudellisesti riskittömään rahoitukseen.

SIB-hankkeessa sijoittajilta kerätyt varat käytetään kunnan määrittämän haasteen ratkaisuun eli tarvittavien palveluiden rahoittamiseen. Yhteiskunnallisen mallinnuksen ja laskelmien pohjalta hankkeelle asetetaan tarkat hyvinvoinnilliset ja taloudelliset tavoitteet sekä mittarit, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Kunta maksaa vain syntyneestä hyvinvoinnista eli tuloksista, siinä missä sijoittajat kantavat hankkeen taloudelliset riskit. SIB-hanke ei korvaa, vaan täydentää kunnan omia palveluja.

Suomeen on syntymässä Sitran tuella seitsemän SIB-hankkeen kokonaisuus. Ensimmäiset kolme jo käynnistynyttä SIBiä liittyvät työhyvinvoinnin edistämiseen julkisella sektorilla, maahanmuuttajien nopeaan työllistämiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Sitran Vaikuttavuuskehittämön pilottiin valittiin kaksi maakuntaa yhteensä 14 kiinnostuneen maakunnan joukosta. Pilotteihin valikoituivat Etelä-Savo ja Pohjanmaa. Etelä-Savossa työskentely alkoi helmikuussa ja tuloksia on lupa odottaa kesäkuun aikana.

Lisätietoja:

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. https://www.sitra.fi/

Kuva: STM Aineistopankki / Tuuli Kankaanpää


18 joulu

Tiedote: Maatalous/Maatalous –valmistelutyöryhmä toivoo yhteistyön paikkoja konsernirakenteeseen

Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä piti vuoden viimeisen kokouksensa 18.12.2018 Mikkelissä. Uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelussa työryhmä toivoi huomioitavan, että organisaatioon luodaan tarpeeksi yhteistyön mahdollistavia paikkoja. Syksyn aikana valmistuneet maatalouteen liittyvät selvitykset sekä maatalouslomituksen päätöksentekojärjestelmän ja lakiluonnoksen valmistelu herättivät aktiivisen keskustelun. Lue lisää

13 joulu

Maakuntauudistuksen laajennettu johtoryhmä käsitteli taloutta ja liikelaitosvalmistelua

Laajennettu johtoryhmä kokoontui Pieksämäellä 13.12.2018. Johtoryhmä kävi läpi muun muassa valmisteilla olevaa koetalousarviota. Uuden maakunnan rahoituksen tasossa on edelleen monia epävarmuustekijöitä. Etelä-Savo ei kuitenkaan ole tilanteessa yksin, sillä useilla maakunnilla on vastaava tilanne. Laajennettu johtoryhmä käsitteli myös liikelaitoksen valmistelua, jossa asiakas on nostettu kaiken palvelutoiminnan keskiöön. Lue lisää

31 loka

Tiedote: Taloustyöryhmä 30.10.2018

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Juvalla torstaina 30.10. keskustelemaan valmisteilla olevan maakunnan konsernirakenteeseen liittyvästä talouspalvelujen kokonaisuudesta. Lue lisää

4 loka

TIEDOTE 4.10.2018 laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui Mikkelissä 4.10.2018 syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maakunnan liikelaitosvalmistelun organisointia ja osallisuustyön aloittamista osana uuden maakunnan rakentamista. Lue lisää

21 syys

Tiedote: Taloustyöryhmä 20.09.2018

Etelä-Savon maakuntauudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 20.09. syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. talous- henkilöstö- ja ICT:n palvelukeskuksen perustamisen valmistelutilannetta ja maakunnan kustannuslaskennan analytiikan kehittämistä. Lue lisää

12 syys

Tiedote: Maatalous/ Maatalouslomituksen järjestämisluonnos esiteltiin

Maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui Juvan Kannashovissa syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 11.9.2018. Ryhmä kuuli maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta, keskusteli maatalouslomituksesta ja kävi läpi maatalousvalmisteluryhmän linjaukset uuden maakunnan strategiavalmisteluun ja talousarvioon. Lue lisää

17 touko

Tiedote: Kasvupalvelut / Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää