Tiedotteet ja uutiset


Tiedote 28.3.2019 laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui 28.3.2019 vetämään yhteen tulokset ja tunnetilat uudistuksen pysähtymisen jälkeen.

Kokouksen aluksi muutosjohtaja Pentti Mäkinen kertasi kevään poliittiset tapahtumat. Uudistus kaatui 8.3.2019 Suomen hallituksen kaatumiseen. Samalla hetkellä lakkasi hallituksen keskeisimmän hankkeen, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu maakunnissa, myös Etelä-Savossa.

- Jokainen organisaatio jatkaa nyt omillaan, keskittyen omiin tehtäviinsä. Muodollista yhteistä nimittäjää maakunnassa ei nyt ole. Nyt odotetaan vaalien jälkeistä aikaa ja uuden hallituksen linjauksia, Mäkinen summasi nykyhetkeä.

Mäkisen mukaan kolmen vuoden intensiivisen valmistelutyön jälkeen pettymys oli suuri, kun uudistus pysähtyi kuin seinään.

- Meillä oli innostunut ja aktiivinen porukka, ja teimme yhdessä todella paljon töitä yhteisen ison tavoitteen eteen. Valmisteluun osallistui valtava määrä henkilöitä eri puolilta maakuntaa. Kun tieto kaatumisesta tuli, päällimmäisenä reaktiona oli iso pettymys ja epävarmuus, miten mennään eteenpäin ja voidaanko tehtyä työtä hyödyntää.

Laajennettu johtoryhmä kävi yhteisesti keskustelua tunnelmista ja tulevaisuuden näkymistä. Todettiin, että maakuntavalmistelun aikana kertyi paljon uutta tietoa mm. maakunnan kokonaiskuvasta, palvelutarpeista ja olemassa olevista resursseista.

Tehdyn valmistelun hyvinä puolina esille nousivat mm. yhteisten kokonaisuuksien hahmottumisen, rakentava ja hyvähenkinen valmistelu. Todettiin myös, että maakunnalla on edelleen samat ongelmat myös tulevaisuudessa, eivätkä ne ole kadonneet, vaikka uudistus kaatui. Ratkaistavia ongelmia ovat mm. väestön ikääntyminen ja vähentyminen, työvoimapula ja infran rapistuminen.

- Erityisesti maakunnan taloudesta saimme arvokasta tietoa. Valmistelussa on tunnistettu maakunnan suuret haasteet ja palveluiden uudistamista on hallintorakenteesta riippumatta Etelä-Savossa jatkettava, jotta kustannukset ja palvelutarve kyetään pitämään tasapainossa, Mäkinen toteaa.

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen toimintaa ajetaan hallitusti alas lähikuukausien aikana. Tämä tarkoittaa maakunta- ja sote-uudistuksen alueellisen valmistelun päättämistä, tehdyn työn dokumentointia, käytettyjen avustusten raportointia.

Valmisteluryhmät kokoavat tehdyn työn yhteen ja se arkistoidaan Etelä-Savon maakuntaliittoon Kansallisarkiston ohjeistuksen mukaisesti.

Uudistusprosessissa syntyneitä yhteistyöverkostoja on tarkoitus ylläpitää edelleen. Sote-koordinaattori rahoitus jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Myös maakunnan osallisuusohjelman valmistelu etenee suunnitellusti.

Maakunta- ja sote-uudistuksen verkkosivusto www.etela-savo.fi on avoinna vuoden loppuun asti. Sivuilla on avoimesti nähtävillä valmistelutyön aineisto, ja siellä kerrotaan meneillään olevista hankkeista sekä tiedotetaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun hyödyntämisestä.

Lisätietoja

Pentti Mäkinen, muutosjohtaja, p. 050 500 2584­­


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää