Tiedotteet ja uutiset


Etelä-Savon maakunnan ict-toimintojen alasajo alkoi

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 8.3.2019 jättämän eronpyynnön vuoksi eduskunnan puhemiesneuvosto totesi, että eduskunnalla ei ole edellytyksiä käsitellä maakunta- ja sote-uudistusta, vaan uudistus kokonaisuudessaan raukeaa. Siten maakunta- ja sote-uudistusta koskeva työ kohdistetaan maakuntien esivalmistelun ja ict-valmistelun päättämiseen.

Päättämiseen liittyviä töitä ovat tehdyn työn dokumentointi, käytettyjen avustusten raportointi ja muu uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittu alasajo.

Valtionavustuspäätösten mukaan avustuksia on saanut käyttää ainoastaan maakunnan perustamisen esivalmisteluun ja maakuntien ict-valmisteluun. Avustuksena myönnettyä rahoitusta ei ole saanut käyttää muihin käyttötarkoituksiin.

Maakuntien liitot voivat käyttää myönnettyjä avustuksia maakuntien esivalmistelutyön ja ict-valmistelutyön asianmukaisen päättämisen ajan. Sopimusten irtisanomista ja purkamista koskevat toimet on käynnistettävä ohjeen antamisen jälkeen. Avustusten viimeinen käyttöajankohta on 31.12.2019.  Lue lisää 

Etelä-Savon maakunnan ict-toimintojen alasajo

Edellä mainitun ohjeen mukaan Etelä-Savon maakunnan ict-valmistelussa on aloitettu välittömästi toimintojen alasajo. Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan organisaatiot voivat laskuttaa henkilökustannuksia ICT-valmistelun päättämiseen sekä sitoumuksista aiheutuvat kustannukset, kunnes niiden irtisanominen tai purkaminen toteutuu.

Seuraavat työt on tunnistettu alasajoon liittyväksi:

1. Etelä-Savon maakunnan tarpeisiin perustettujen palvelinten ja Active Directoryn alasajo

2. Active Directoryn luottosuhteiden purku

3. Tietoliikenne avausten purku

4. Testityöasemien poisto

5. O365 testauksen loppuun saattaminen (sitoumus olemassa)

6. IDM - projektin loppuun saattaminen

7. Vimanan esikytkentäytimeen liittyminen ja sen mahdollinen purku (Vimana )

8. Prodacapo palvelinkustannusten uudelleen jako

9. VATE-toimipisteen tietoliikenne ja tulostinympäristön purku (ellei jatko hyödynnetä jonkin organisaation toimesta)

10. Kokonaisarkkitehtuurityön dokumentointi

11. Elinkaaritoiminnan määrittelyprojektin loppuun saattaminen

12. Tiedolla johtamisen selvityksen loppuun saattaminen (sitoumus olemassa)

13. Maakunnan sähköisten palveluiden selvityksen loppuun saattaminen (sitoumus olemassa)

Mikäli organisaatioiden henkilöstö käyttää työaikaa edellä mainittujen töiden tekoon, voidaan työaika laskuttaa aiemman käytännön mukaan Etelä-Savon maakuntaliitolta. Tuntikirjanpitoa tulee edelleen noudattaa ja kirjatut tunnit ilmoitetaan ict-projektipäällikölle erillisen, aiemmin lähetetyn, ohjeen mukaisesti.

Dokumentointi

Ict-projektipäällikkö huolehtii Valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesta töiden dokumentoinnista yhdessä työryhmien kanssa. Dokumenttien arkistoinnista vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton nimeämä henkilö, jolle ict-projektipäällikkö toimittaa materiaalit.

Lisätietoja

Jukka Mielonen
Ict-projektipäällikkö
jukka.mielonen(at)essote.fi
044 351 6543


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää