Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Ympäristöterveydenhuollon asemoituminen maakunnassa alkaa hahmottua

Maakuntauudistuksen Etelä-Savon ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmän kokouksessa 17. tammikuuta todettiin, että alatyöryhmät ovat edenneet tehtävässään annetussa aikataulussa. Alatyöryhmistä toinen tarkastelee eläinlääkintähuoltoa ja toinen terveysvalvontaa.

Alatyöryhmät esittelivät näkemyksensä vastuualueidensa maakunnallisesta asemoitumisesta.

- Alatyöryhmien esittelyistä tuli sellainen vahva tunne, että asioihin oli paneuduttu perinpohjaisesti ja työtä oli tehty huolellisesti näkökulmana yhteinen maakunta. Keskustelimme vilkkaasti alustusten pohjalta ja ohjeistimme alatyöryhmiä työn loppuun saattamisessa, kertoo kokouksessa puheenjohtajana toiminut Mikkelin seudun terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtaja Maria Närhinen.

Närhisen mukaan kokonaisuus on hahmottumassa hyvin. Suuria kysymyksiä tai erikseen ratkottavia asioita ei ole.

Kaikkiaan maakuntauudistus vaikuttaa noin 5500 työntekijän asemaan Etelä-Savossa. Uudistuksesta järjestetäänkin kevään aikana yhteisiä infotilaisuuksia kaikkien mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle. Ensimmäinen yhteinen infotilaisuus on helmikuun loppupuolella. Tarkka paikka ja aika sekä osallistumisohjeet verkon kautta seuraamiseen ilmoitetaan myöhemmin.

- Henkilöstöllä on varmasti paljon kysymyksiä, eikä kaikkiin välttämättä ole vielä olemassa vastauksia. Työ on vielä kesken ja uudistuksen aikataulu on tiukka, mutta yhteinen suunta on melko hyvin selvillä, kiteyttää Maria Närhinen.

Valmistelutyöryhmä kokoontuu seuraavaksi Pieksämäellä helmikuussa

Ympäristöterveydenhuollon työryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä. Kaikkien valmisteluryhmien tehtävänantona on laatia raportti oman vastuualueensa nykytilasta ja luonnostella uusi toimintamalli tehtävien hoitamiselle. Raportissa tulee olla myös esitykset tarvittavan henkilöstön määrästä ja taloudellisista resursseista.

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmän tavoitteena on, että alatyöryhmät saavat työnsä valmiiksi helmikuussa. Sen jälkeen kokonaisuudesta laaditaan yhteinen raportti, joka tulee luovuttaa eteenpäin huhtikuussa.

Valmistelutyöryhmä kokoontuu vielä kahdesti, helmikuussa Pieksämäellä ja huhtikuussa Savonlinnassa.

Lisätietoja uusimmasta kokouksesta

Kokouksen puheenjohtaja Maria Närhinen, 044 794 4200


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää