Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Kasvupalvelut/Mitä kasvupalveluja ja miten- puhutti Etelä-Savon kasvupalvelut valmistelutyöryhmää

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut – valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Mikkelissä. Kokouksessa käsiteltiin lakivalmistelun vaiheita ja Etelä-Savon yritys-ja työvoimapalvelujen integraatiota maakunnan kasvupalvelujen valmistelutyössä.

Kasvupalvelujen substanssilaeista laki rekrytointi-ja osaamispalveluista tulee säätämään asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet erilaisiin palveluihin. Lakeja yksinkertaistetaan esimerkiksi nykyisestä laista julkisista työvoima-ja yrityspalveluista niin, että palvelujen tuottamistapaa ei laissa enää kuvata, kertoo johtaja Juha Pulliainen.

Ratkaistavia kysymyksiä lainsäädännön valmistelussa on vielä mm. yhdenvertaisuuden varmistaminen palvelujen saatavuudessa, esimerkiksi miten hoidetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujen tuottaminen. Työnhakijan palveluprosessista on lakivalmistelussa linjattava ne asiat, joista on tarpeen laissa säätää eli miten hoidetaan yhdenvertaisesti verkkopalveluja käyttävien ja niitä syystä tai toisesta käyttämättä jättävien asiakkaiden palvelut. Avoinna on palveluprosessin kulkuun liittyviä asioita esim. miten hoidetaan työnhakijan palveluprosessin ne kohdat, joissa asiakkaista kerätään tietoa (tietoturva) ja millaista järjestelmäarkkitehtuuria käytetään.

Mitä kasvupalveluja Etelä-Savossa tuotetaan?

Kasvupalveluja tuotetaan jatkossa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Palveluihin ei synny kuitenkaan subjektiivista oikeutta. Palvelut tuotetaan hyödyntäen sähköistä asiointia.

Maakunnallisina kasvupalveluina voidaan järjestää palvelukokonaisuuksia, jotka koskettavat rekrytointeja ja osaamista, yritystoimintaa ja yrittäjyyttä, edellytysten luomista innovaatioiden kehittämiselle, kansainvälistymistä ja rahoitusta.

Lakivalmistelun yhteydessä valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen asiakkaat on määritelty. Valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakkaat ovat kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat ja innovaatioiden kehittämiseen pyrkivät yritykset. Maakunnan kasvupalvelujen asiakkaita ovat puolestaan kotimaassa kasvua tavoittelevat yritykset, luonnolliset henkilöt ja yhtymät. Valmistelutyöryhmässä todettiin, että tässä määrittelyssä piilee vaara palvelujen heikentymisessä Etelä-Savossa. - Meillä yritykset eivät ole noin selvärajaisesti segmentoituneet, totesi johtaja Pulliainen.

Yllä kuvatut kasvupalvelut konkretisoidaan Etelä-Savossa eteenpäin alatyöryhmissä henkilöstöresursseja myöden. Etelä-Savossa järjestetään yritysten kuulemisia siitä, millaisia palveluja he tarvitsevat kasvupalveluissa. Tarvitaan myös keskustelua kuntien elinkeinopoliittisesta roolista uudessa maakunnassa. Kasvupalvelut valmistelutyöryhmä valmistelee keskustelujen pohjaksi erilaisia esityksiä.

Lakipaketti: http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016

Valmistelutyöryhmän seuraavat kokoukset: 21.3.2017.

Kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Etelä-Savon sote- ja maakuntauudistuksen nettisivut osoitteessa www.es2019.fi

Lisätietoja:

Kasvupalvelut −valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Juha Pulliainen, puh. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää