Tiedotteet ja uutiset


Tiedote / Laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon sote- ja maakuntauudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui 25.8.2017 Savonlinnassa

Johtoryhmä kävi kokouksessaan läpi uudistuksen uusitun aikataulun. Uuden aikatalun mukaan väliaikaishallinto aloittaa toukokuussa 2018 ja uudet maakunnat ovat toiminnassa 2020 alussa. Maakuntavaalit käydään lokakuussa 2018.

Laajennettu johtoryhmä totesi että aikataulumuutoksesta johtuen esivalmistelu maakunnassa jatkuu. Valmistelutyöryhmät jatkavat ja niille annetaan uusien reunaehtojen mukainen toimeksianto. Sisällöllisiä kysymyksiä katsotaan seuraavaksi valmistelutyöryhmien puheenjohtajien kanssa.

Väliaikaishallinnon valmistelua jatketaan myös laatimalla työjärjestys väliaikaishallinnon toimielimelle, joka toimii myös soveltuvin osin laajennetun johtoryhmän työjärjestyksenä.Työjärjestyksen hyväksyy maakuntahallitus.

Sote- ja maakuntauudistuksen rahoitus puhutti myös laajennetussa johtoryhmässä. Uudistuksen esivalmisteluun on myönnetty jonkun verran rahaa maakunnittain, lisäaika tuo kuitenkin tarpeita myös lisärahoitukselle. Asiaa valtion tasolla käsitellään budjettiriihessä.

Uudistuksen laajentuessa tarvitan myös henkilöstöä uudistuksen valmisteluun. Laajennettu johtoryhmä tarkasteli mahdollisuuksia rekrytointeihin uudistuksen käyttöön. Rekrytointeihin vaikuttaa myös uudistuksen valmisteluun saatava rahoitus.


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää