Sosiaali- ja terveyspalvelut - valmistelutyöryhmän kokoustiedotteet

Etelä-Savon maakuntauudistuksen sote-ryhmä kävi läpi valmistelun tilannetta sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Juvalla kokoontunut (21.12.) työryhmä totesi, että soten ja muukin maakunnan valmistelu etenee hyvällä vauhdilla.

Kaikki työryhmät ja alatyöryhmät ovat aloittaneet työskentelynsä. Maakuntaa valmistelee 220 henkilöä työryhmissä ja vielä 143 eri alatyöryhmissä. Sote-ryhmän työ on edennyt pisimmälle.

Ennen joulua odotetaan vielä valtakunnallisesti lisätietoja muun muassa soten valinnanvapaudesta ja palvelulaitoksista.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) johtaja Risto Kortelainen raportoi maakuntien välisestä yhteistyöstä sote-uudistukseen liittyen.

Maakuntauudistuksen yleisötilaisuuksia eli klinikkoja on pidetty ja median edustajille on järjestetty tilaisuus.

Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen kertoi Vaalijalan valmistelun tilanteesta, jota tehdään tällä hetkellä pitkälti Itä-Suomen yhteistyöalueella. Muissa maakunnissa valmistelutyötä on tehty vähemmän.

Työryhmä pohti Vaalijalan toiminnan turvaamisen lähtökohtia erityisesti Etelä-Savon maakunnan yhteydessä.

Vaativa sairaanhoito ja keskussairaalapalvelut

Risto Kortelainen ja Sosterin johtajaylilääkäri Panu Peitsaro esittelivät keskussairaaloiden palveluihin ja niiden väliseen yhteistyöhön liittyvää maakunta-/sote-valmistelua ja työnjakoa Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella. Yhteistyökokouksia on tulossa tammikuussa.

Keskussairaaloiden kannalta tärkeä uudistettu päivystysasetus on tulossa lähiaikoina. Leikkausvalmius tulee säilymään sekä Savonlinnassa että Mikkelissä.

Erikoissairaanhoidon keskittämisasetusta odotetaan keväällä. Asetus on asiasta tihkuneiden tietojen mukaan muuttamassa luonnettaan. Aiemmin keskittämiseen vaativista näkökulmista ollaan siirtymässä leikkausten minimimääriä painottavaksi.

Työryhmä kävi myös laajan keskustelun maakunnan edunvalvonnasta. Yhteistyön todettiin tehostuneen kahden viimeisen kuukauden aikana.

Eteläsavolaisten edustus valtakunnallisessa valmistelussa

Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön sote-valmistelijat -ryhmässä Etelä-Savoa edustavat Risto Kortelainen ja Panu Peitsaro.

Lisätietoja

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja/Etelä-Savo
pentti.makinen@esavo.fi
050 500 2584