Kuvassa ihmisjoukko muodostaa Etelä-Savon maakunnan muotoisen alueen.

Osallisuuden hyviä käytäntöjä

Etelä-Savossa toteutuvissa kärkihankkeissa ja ohjelmissa osallisuuden eri muodot ovat olleet yksi kehittämisen kärjistä.

Alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma tehtiin osallistamisen keinoin.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEssa tuetaan lasten, nuoten ja perheiden palveluiden muotoutumista perheiden osallisuus huomioiden.

Nuoret vaikuttajat -konseptia on kehitetty nuorten lähtökohdista, ja siinä pyritään perustamaan nuorisovaltuustojen rinnalle laajempaa vaikuttamisryhmää.

Ossi - omais- ja perhehoidon I&O-kärkihankkeessa ikäihmisiä, omaishoitajia ja perhehoitajia osallistettiin kehittämistyöhön muun muassa maakunnallisen asiakasraadin, maakunnallisin työpajatyöskentelyryhmin ja  kehittäjäkumppani-toimintamallin avulla.

OTE - Osatyökykyisille tie työelämään

Myös eri kunnissa ja kaupungeissa pyritään lisäämään kuntalaisten osallisuutta palveluissa, toiminnoissa ja päätöksenteossa.

Oppaita ja materiaaleja

Linkkejä maksuttomiin oppaisiin ja materiaaleihin:

Tämän sivun rakentaminen on vielä kesken. Pahoittelemme puutteellisia tietoja.