Kasvo-pilotti on maakunnallinen hanke, jossa kehitetään kasvupalveluiden ja sosiaali-ja terveyspalvelujen yhdyspintoja ja tulevaisuuden maakunnallisia palveluita rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi.

Kehitystyötä tehdään, jotta eri tahojen tuottamat uudet ja monialaiset palvelut toimivat hyvin yhteen ilman raja-aitoja asiakkaan tarpeen mukaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät henkilöt, joiden työnsaanti on vaikeutunut eri syistä. Syinä voivat olla puutteellinen ja tai vanhentunut koulutus, muuttunut työmarkkinatilanne, vajaakuntoisuus, terveydelliset esteet ja tai sosiaaliset syyt.

Kasvo-pilotissa suunnitellaan uudenlaisia ostopalveluita, kehitetään työnhakijan palvelutarpeen arviointia ja oikea-aikaista palveluohjausta.

Kasvo-kasvupalvelupilotin tiivis esittely MaakuntaTV:n youtube kanavalla on tässä linkissä , kesto noin 3 min.

Kasvo-pilotin valmistelun ohjausryhmänä toimii kasvupalvelujen henkilöasiakastyön valmistelun alatyöryhmä.

Asiakaspalvelu Kasvo-pilotissa alkaa syksyllä 2019.

Kysy lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä

  • Maria Laukkanen, koordinaattori, Kasvo-pilotti, p.0295 044 104 maria.laukkanen(at)te-toimisto.fi
  • Sirkka Rytkönen, johtaja, p. 0295 044 123 sirkka.rytkonen(at)te-toimisto.fi