Kasvo-kasvupalvelupilotti on maakunnallinen hanke, jossa kehitetään kasvupalveluiden ja soten yhdyspintoja ja tulevaisuuden palveluita rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi.

Kehitystyötä tehdään, jotta eri tahojen tuottamat uudet ja monialaiset palvelut toimivat hyvin yhteen ilman raja-aitoja asiakkaan tarpeen mukaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät henkilöt, joiden työnsaanti on vaikeutunut eri syistä. Syinä voivat olla puutteellinen ja tai vanhentunut koulutus, muuttunut työmarkkinatilanne, vajaakuntoisuus, terveydelliset esteet ja tai sosiaaliset syyt.

Kasvo-pilotissa suunnitellaan uudenlaisia ostopalveluita, kehitetään työnhakijan palvelutarpeen arviointia ja oikea-aikaista palveluohjausta.

Kasvo-kasvupalvelupilotin tiivis esittely MaakuntaTV:n youtube kanavalla on tässä linkissä , kesto noin 3 min.

Kysy lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä

  • , kasvupalvelukoordinaattori, henkilöasiakkaat, p.
  • Maria Laukkanen, Kasvo-kasvupalvelupilotin valmistelija, p.0295 024 139 maria.laukkanen(at)ely-keskus.fi
  • Sirkka Rytkönen, johtaja, p. 0295 044 123 sirkka.rytkonen(at)te-toimisto.fi