Maakuntavaaleissa uudelle maakunnalle valitaan maakuntavaltuusto. Etelä-Savon maakuntavaltuustoon valitaan 59 jäsentä. Maakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, joskin ensimmäinen valtuustokausi päättyy toukokuun 2021 lopussa. Sen jälkeen maakuntavaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä joka neljäs vuosi.

Valtuustopaikat jaetaan äänestystulostuksen mukaan (kuntakiintiöitä ei ole). Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista. Varavaltuutettuja on sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi jokaista yhteislistaa kohden.

Maakuntavaalit pidetään tämänhetkisen suunnitelman mukaan toukokuussa 2019, jolloin maakuntavaltuustot aloittavat elokuussa 2019. 

Äänioikeutettuja ovat viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät henkilöt.

Ehdolle voi asettua vaalikelpoinen henkilö. Maakuntavaaleissa vaalilkelpoisia ovat äänioikeutetut Etelä-Savon asukkaat, joita ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat määrättynä päivänä jossakin Etelä-Savon kunnassa kirjoilla olevat henkilöt.

Maakuntavaltuustoon ei voida valita maakuntaa koskevia valvontatehtäviä hoitavia valtion virkamiehiä, eikä myöskään maakunnan palveluksessa olevien tai maakunnan määräysvallassa olevien organisaatioiden johtavia viranhaltijoita tai johtajia. Lisäksi maakunnan liikelaitoksen tai maakunnalle palveluja tuottavien organisaatioiden johdon oikeutta toimia maakuntavaltuustossa on rajattu. 

Näiltä sivuilta löydät perustietoa maakuntavaaleista ja niiden järjestämisestä. Tiedot ja aikataulut perustuvat lakiesitykseen, jota sivuston julkaisemiseen (29.5.2018) mennessä ollut vielä vahvistettu.
 
Sivua päivitetty 29.6.2018