Kuvassa muodostuu sana muutos ihmisistä, joilla jokaisella kirjain paidassaan.

Kohti uutta Etelä-Savoa

ESR-rahoitteisessa Kohti uutta Etelä-Savoa -hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu kaikkia uuteen maakuntaan siirtyviä henkilöitä koskevaa muutosvalmennusta. Hanke alkoi syyskuussa 2018 ja kestää toukokuun 2019 loppuun. 

Muutosvalmennuksen avulla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia massiivisen muutoksen kaikissa vaiheessa, ja se otettiin osaksi maakunta- ja sote-uudistuksen suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa. Työtä tehtiinkin monella foorumilla ja eri organisaatioissa. Uuteen maakuntaan oli tarkoitus liittyä seitsemän eri organisaatiota, joissa on määräaikaiset työsopimukset mukaan lukien yli 8000 työntekijää.

Näin iso muutosvalmennus on suunniteltava ja pilotoitava huolella. Hankkeessa oli tarkoitus suunnitella valmennuksen sisällölliset raamit, aikataulusuunnitelma, kohderyhmäsuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin valmennuksen eri osioita ja järjestettiin muun muassa seminaari organisaatiokulttuureihin ja muutosjohtamiseen liittyen.

Hankkeen ohjausryhmänä toimi maakunta- ja sote-uudistuksen Henkilöstö-valmistelutyöryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä oli seurata hankkeen etenemistä, auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Lisäksi ohjausryhmä osallistui kahteen muutosvalmennuksen sisällön suunnittelun työpajaan.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua hankkeessa tehdään muutosvalmennuksen sijaan "Etelä-Savon oma muutosvalmennuksen työkalupakki" organisaatioiden käyttöön. Hankkeessa kerätty materiaali jatkojalostetaan ja hyödynnetään täysipainoisesti.

Työstettävä materiaali on Etelä-Savon maakunnan yhteinen juttu, yhteisillä linjoilla mennään kuten tähänkin asti. Tästä meidän on hyvä jatkaa!

(Päivitetty 26.3.2019)
Kuvassa henkilöstöasiantuntija Kati Nieminen henkilöstöasiantuntija
Kati Nieminen
puh. 040 663 9735
kati.nieminen@esavo.fi
ESR-logo Vipuvoimaa-logo

Kohti uutta Etelä-Savoa - Muutosvalmennuksen suunnitteluhanke

  • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  • Toteutusaika: 1.9.2018-28.2.2019
  • Toteuttaja: Etelä-Savon maakuntaliitto
  • Yhteistyökumppanit: Essote, Sosteri, Vaalijala, Pela, Te, Ely, Pieksämäen kaupunki
  • Ohjausryhmä: Maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstötyöryhmä