Muutosvalmennuksen pilottiryhmissä kokeillaan erilaisia muutosvalmennuksen sisältöjä. Tavoitteena on saada arvokasta lisätietoa siitä, miten varsinainen muutosvalmennus vuosina 2019–2022 kannattaa toteuttaa.

Muutosvalmennuksen pilottiryhmiä on kaksi: Koski ja Virta. Molemmissa pilottiryhmissä on viisi puolenpäivän työpajaa.

Ryhmien osallistujat on valittu ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että eri toiminnoista, organisaatioista ja henkilöstöryhmistä tulee mahdollisimman tasainen edustus.

Koski-pilottiryhmässä on voimakas radikaali muutosote. Tiedon ja ymmärryksen tuottaminen muutoksesta on tulkinnallista, kokeilukulttuuria suosivaa ja ympäristölähtöistä. Valmennuksen menetelmät ovat riskialttiimpia, rajoja koettelevia ja niitä haastavia.

Tavoitteena on kunkin osallistujan oman johtamisen ja/tai asiantuntijuuden laajentaminen sekä rohkea katon ja seinien siirto laajemmalle. Oppiminen tapahtuu omista tulkinnoista, yllykkeistä ja myös muutokseen liittyvistä peloista ja niiden voittamisesta.

Aikakäsite: Ei-lineaarinen, liikkuva. Voi liikkua taakse, eteen, kauas lähelle. Korostaa hetkeä ja välähdyksiä.

Avainsanat: radikaali, kokeileva, nyt, kokemustieto, rohkeus, rajat

Virta-pilottiryhmä on faktojen ja tosiasioiden kautta muutosta lähestyvä valmennusryhmä. Ryhmässä korostetaan harkintaa, syvällistä ymmärrystä sekä tiedon juurtumista sekä niihin liittyviä valmiuksia.

Menetelmissä suositaan muutosymmärryksen ja faktojen lisäystä, vaikka valmennuksen aikana tuotetaan luovasti myös uutta tietoa. Tiedollisesti ja tavoitteellisesti osallistujille sopivan haastava ryhmä.

Aikakäsitys: lineaarinen ja kronologisesti etenevä. Looginen ja rationaalinen.

Avainsanat: tieto, kognitio, haastava, ymmärrys, tiedon soveltaminen

Työpajojen aikataulu

  1. työpaja 9.11.2018 klo 8.30-12.30
  2. työpaja 15.11.2018 klo 8.30-12.30
  3. työpaja 4.12.2018 klo 8.30-12.30
  4. työpaja 10.1.2019 klo 8.30-12.30
  5. työpaja 24.1.2019 klo 8.30-12.30