Mitä järjestökentällä tapahtuu?

Tälle sivustolle keräämme muistioita ja tiedotteita.

Ohjausryhmän kokous Puumalassa 17.9.19

Keväällä tapahtunut maakunta- ja soteuudistuksen kaatuminen toi mukanaan muutoksia hankkeen raportointiin Stealle: syyskuun 19 loppuun mennessä vastataan ylimääräiseen välikyselyyn.

Järjestöstrategia on saatu valmiiksi. Painettu versio järjestöstrategiasta oli valmis 19.6.19. Järjestöstrategiaa voidaan hyödyntää työkaluna mm. seuraavalla tavalla:

  • yhdistysten omien strategioiden laadinnan avuksi
  • yleisesti järjestötyön ja yhteistyön kehittämiseen
  • keskustelun tueksi osallisuudessa sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisessä
  • yhdistysten näkyväksi tekemiseksi →yhteisten linjausten laadintaan kuntien strategioissa ja ohjelmissa

Anita ja Tuula ovat syksyn aikana aloittaneet kuntakierrokset, kuusi kuntakäyntia on takanapäin. Yhtenä aiheena on järjestöstrategian esittely kuntatoimijoille. Keskusteluissa tuli esille, että järjestöstrategia on hyvä ja käyttökelpoinen työkalu myös kunnissa, esim. vammais- ja vanhusneuvostoissa sekä hyvinvointityöryhmissä. Toisena teemana on toiminnan edellytysten selvittäminen kunnissa. Tarkoituksena on tehdä maakunnallinen selvitys tilanteesta.

Juuri perustettu Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta pitää ensimmäisen kokouksensa järjestäytymisen merkeissä 3.10.19 Maakuntaliiton tiloissa. Uudelle neuvottelukunnalle on järjestetty vertaisoppimispäivä 13.11.19 Kuopioon. Siellä tapaavat Pohjois-Karjalan -, Pohjois-Savon- ja Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnat vertaisoppimisen merkeissä. Pohjois-Karjalassa järjestöneuvottelukunta on toiminut jo reilut kymmenen vuotta, Pohjois-Savoon ja Etelä-Savoon ne on perustettu 2019.

1.10.19 järjestetään Sote-yhdistykset kumppaniksi -järjestömessut Mikkelin keskussairaalassa. Päivää tehdään yhdessä ESSOTEn ja OLKA®-hankkeen kanssa.

Lisätietoja antavat:

hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström puh. 044 770 0491, anita.hahl-weckstrom@eshy.fi hankekoordinaattori Tuula Narvola puh. 040 351 1802, tuula.narvola@eshy.fi

  • Julkaistu 01.10.2019

1 loka

Ohjausryhmän kokous Puumalassa 17.9.19

Järjestö 2.0 Etelä-Savon ohjausryhmä kokoontui vuoden kolmanteen tapaamiseensa Puumalan Sahanlahteen 17.9.19. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Ismo Tiihonen SOS-lapsikylästä Punkaharjulta. Lue lisää