Tavoitteena selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä

Kunnat vastaavat jatkossa osaamisen ja sivistyksen, terveyden ja hyvinvoinnin, liikunnan ja kulttuurin, nuorisotoimen, paikallisen elinkeinopolitiikan sekä maankäytön ja rakentamisen vastuualueista.

Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistämisen asiantuntijatehtävistä, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, aluekehittämisestä, alueiden käytön ja rakentamisen ohjauksesta, työ- ja elinkeinopalveluista, liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja joukkoliikenteen alueellisesta suunnittelusta sekä maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista.

Valtio huolehtii oikeusvaltion ylläpidosta ja kehityksestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista, turvallisuustehtävistä, valtakunnallisista ja kansainvälisistä tehtävistä sekä yleisestä edunvalvonnasta.

Työnjako kuntien, maakuntien ja valtion kesken