Työpajat keväällä 2018

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehtiin työpajoissa keväällä 2018.

Taide ja kulttuuri lisäävät tutkitusti kaikenikäisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Mutta miten taataan, että taide ja kulttuuri ovat saatavilla Etelä-Savon jokaisen asukkaan hyvinvoinnin tueksi, riippumatta asuinpaikasta tai elämäntilanteesta? Kenen tehtävä on rahoittaa taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut uudessa maakunnassa 2020? Ja mitä kaikkea kulttuurihyvinvoinnilla oikeastaan tarkoitetaan?

Etelä-Savossa tehdään parhaillaan maakuntaliiton koordinoimana alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, jossa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja kulttuurihyvinvointipalvelujen organisointiin ja rahoittamiseen. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa alustettiin syksyllä 2017 erilaisissa työryhmissä ja jatkettiin avaamalla keskustelu työpajoissa kevään 2018 aikana. Työpajoihin kutsuttiin maakunnan asiantuntijoita ja kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneita.

Työpajoissa käytiin pelillisin menetelmin keskustelua taiteen ja kulttuurin merkityksestä hyvinvoinnille sekä uusista tavoista järjestää ja rahoittaa taide- ja kulttuurilähtöisiä hyvinvointipalveluja. 

TYÖPAJAT

Kulttuuriympäristöt ja julkinen taide

Paja järjestettiin 6.3.18 klo 13-16 Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.

Erityisen tuen tarve

Paja järjestettiin 9.3.18 klo 9-12 Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.

Koulutus ja tutkimus

Paja järjestettiin 12.3.18 klo 13-16 Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.

Lapset ja nuoret

Paja järjestettiin 19.3.18 klo 13-16 Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.

Yli 65-vuotiaat

Paja järjestettiin 21.3.18 klo 13-16 Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.

Työikäiset

Paja järjestettiin 29.3.18 klo 9-12 Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.