Maakuntahallinnolle siirtyvät tehtävät

Maakunta- ja sote-uudistuksessa uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Maakunnat vastaavat 1.1.2021 alkaen:

  • sosiaali- ja terveydenhuollosta,
  • pelastustoimessta,
  • ympäristöterveydenhoidosta,
  • alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä,
  • maakuntakaavoituksesta,
  • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä
  • maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Uudistuksessa parannetaan kuntien, maakunnan ja valtion välistä tehtävänjakoa, ja se tulee voimaan vuoden 2021 alussa.

Uudistuksen myötä maakunnille siirtyvät tehtävät perustuvat maakuntalakiin. Tällä hetkellä luonnosvaiheessa olevan lain mukaan maakunnille siirtyy seuraavat tehtävät:

Maakunnan palvelut kansalaisille

Maakunnan palvelut kansalaisille: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelut, Maatalouden lomituspalvelut, Liikennepalvelut, Yksityistiet, Kala- ja vesitalous, Eläinlääkärit, Pelastustoimi

Maakunnan kehittämistehtävät

Maakunnan kehittämistehtävät: Kulttuurin edistäminen, Koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen, Ympäristötieto, Maakunnan suunnittelu, Maakuntakaavoitus, Kansainväliset suhteet, Maakunnallisen identiteetin edistäminen, Kulttuuriympäristön hoito, Maaseudun kehittäminen, Liikennesuunnittelun johtaminen, Vesiasiat, Alueellinen varautuminen, Aluekehittäminen: Elinkeinoelämän kehittäminen, Innovaatioympäristön kehittäminen

Maakunnan valvontatehtävät

Maakunnan valvontatehtävät: Maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö, Alueellinen alkoholihallinto, Tupakkavalvonta, Elintarvikevalvonta, Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, Terveyden suojelu

Tutustu tehtäväaloihin tarkemmin tästä.